Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#110

Weezing

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Poison Gas Pokémon
Type:
HP
65
Attack
90
Defense
120
Sp. Atk
85
Sp. Def
70
Speed
60
Nummer:#110 (National Pokédex)
#110 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Koffing naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Tackle
4010035
Level
6
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
12
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
18
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
24
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Level
30
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
40
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
50
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
60
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM02
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM11
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM20
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM36
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM37
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM42
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
TM43
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM46
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM48
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM52
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.