Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#015

Beedrill

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Poison Bee Pokémon
Type:
HP
65
Attack
90
Defense
40
Sp. Atk
45
Sp. Def
80
Speed
75
Eigroepen:Bug
Nummer:#015 (National Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Sniper
(Verborgen Ability)
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Vormen

Basisvorm van Beedrill.
Mega-evolueer Beedrill met Beedrillite.

Evoluties

Train een Weedle naar Lv. 7.
Train een Kakuna naar Lv. 10.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Leer als
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Leer als
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Leer als
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.

Level-up aanvallen

Level
1
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
10
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
16
Twineedle
2510020
Raakt 2 keer en heeft beide keren 20% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
19
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Level
22
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
25
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
28
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
31
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
34
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
37
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
40
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Level
45
Fell Stinger
3010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM76
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Battle Resort
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Battle Resort
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
Battle Resort
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Battle Resort
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Battle Resort
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Battle Resort
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.

Aanvallen van vorige generaties

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Swift
6020
Raakt altijd.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met één niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.