Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#633

Deino

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Irate Pokémon
Type:
HP
52
Attack
65
Defense
50
Sp. Atk
45
Sp. Def
50
Speed
38
Eigroepen:Dragon
Nummer:#633 (National Pokédex)

Abilities

Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een Deino naar Lv. 50.
Train een Zweilous naar Lv. 64.

Level-up aanvallen

Level
1
Dragon Rage
10010
Doet altijd 40 HP schade.
Level
1
Tackle
5010035
Level
4
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
9
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
12
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
17
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
25
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
28
Slam
807520
Level
32
Dragon Pulse
8510010
Level
38
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
42
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
48
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
50
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
58
Hyper Voice
9010010
Level
62
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM59
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Broed
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Broed
Head Smash
150805
Brengt 50% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
Aqua Tail
909010
Battle Resort
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Dragon Pulse
8510010
Battle Resort
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Battle Resort
Hyper Voice
9010010
Battle Resort
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Battle Resort
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Battle Resort
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Battle Resort
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Battle Resort
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Sootopolis City
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.