Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#352

Kecleon

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Color Swap Pokémon
Type:
HP
60
Attack
90
Defense
70
Sp. Atk
60
Sp. Def
120
Speed
40
Eigroepen:Field
Nummer:#352 (National Pokédex)
#150 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Color Change
Als deze Pokémon geraakt wordt door een aanval, verandert zijn type in dat van de aanval.
Protean
(Verborgen Ability)
Verandert het type van deze Pokémon naar dat van de aanval die hij gaat gebruiken.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Scratch
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
4
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
7
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
10
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
13
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
18
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
21
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
25
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
30
Camouflage
10020
Verandert het type van de gebruiker, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Level
33
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
38
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
42
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Level
46
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
50
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM59
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM98
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Camouflage
10020
Verandert het type van de gebruiker, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Dizzy Punch
7010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Broed
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Broed
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Broed
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Battle Resort
Aqua Tail
909010
Battle Resort
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Battle Resort
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Battle Resort
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Battle Resort
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Battle Resort
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Battle Resort
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Battle Resort
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Battle Resort
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Battle Resort
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Battle Resort
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Battle Resort
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Battle Resort
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Battle Resort
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Battle Resort
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Battle Resort
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Battle Resort
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Battle Resort
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Battle Resort
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Battle Resort
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Battle Resort
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

Aanvallen uit eerdere games

Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Swift
6020
Raakt altijd.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.