Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#177

Natu

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Tiny Bird Pokémon
Type:
HP
40
Attack
50
Defense
45
Sp. Atk
70
Sp. Def
45
Speed
70
Eigroepen:Flying
Nummer:#177 (National Pokédex)
#169 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Synchronize
Als deze Pokémon verbrand, verlamd of vergiftigd wordt, wordt de tegenstander dat ook.
Wilde Pokémon en cadeau-Pokémon die niet kunnen broeden hebben vaak dezelfde Nature als deze Pokémon.
Early Bird
Deze Pokémon wordt twee keer zo snel wakker.
Magic Bounce
(Verborgen Ability)
Kaatst één keer per beurt een statusaanval terug naar de gebruiker.

Evoluties

Train een Natu naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
6
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
9
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.
Level
12
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Level
17
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
20
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
23
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
28
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
33
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Miracle Eye
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Psychic-type aanvallen.
Level
39
Psycho Shift
10010
Geeft het doelwit de statusproblemen van de gebruiker en geneest die.
Level
44
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
47
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Level
47
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Level
50
Me First
20
Voert de aanval uit die het doelwit voorbereidt met 1,5× de normale kracht, als de gebruiker voor het doelwit aanvalt.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Broed
Drill Peck
8010020
Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Refresh
10020
Geneest de gebruiker van vergiftiging, verlamming en verbranding.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Simple Beam
10015
Verandert de Ability van het doelwit in Simple.
Broed
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Broed
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.
Broed
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Battle Resort
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Battle Resort
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Battle Resort
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Battle Resort
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Battle Resort
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Battle Resort
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Battle Resort
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Battle Resort
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Battle Resort
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Battle Resort
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Swift
6020
Raakt altijd.
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.