Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#292

Shedinja

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Shed Pokémon
Type:
HP
1
Attack
90
Defense
45
Sp. Atk
30
Sp. Def
30
Speed
40
Eigroepen:Mineral
Nummer:#292 (National Pokédex)
#045 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Wonder Guard
Negeert schade van aanvallen die niet super-effectief zijn.

Evoluties

Train een Nincada naar Lv. 20.
Train een Nincada naar Lv. 20 met een lege plek in je team.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Leer als
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Leer als
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.

Level-up aanvallen

Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
9
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
13
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
17
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
21
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
25
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
29
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
41
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Level
45
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Battle Resort
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Battle Resort
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.

Aanvallen van vorige generaties

Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.