Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#283

Surskit

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Pond Skater Pokémon
Type:
HP
40
Attack
30
Defense
32
Sp. Atk
50
Sp. Def
52
Speed
65
Eigroepen:Bug, Water 1
Nummer:#283 (National Pokédex)
#033 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Rain Dish
(Verborgen Ability)
Geneest iedere beurt 6,25% HP in een regenbui.

Evoluties

Train een Surskit naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
6
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
9
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
14
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Level
17
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
22
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
25
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
25
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
30
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
35
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
38
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Fell Stinger
3010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Broed
Foresight
10040
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Battle Resort
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Battle Resort
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Battle Resort
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Resort
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Aanvallen uit eerdere games

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.