Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#100

Voltorb

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Ball Pokémon
Type:
HP
40
Attack
30
Defense
50
Sp. Atk
55
Sp. Def
55
Speed
100
Eigroepen:Mineral
Nummer:#100 (National Pokédex)
#087 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Soundproof
Negeert alle geluidsaanvallen.
Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.
Wilde Electric-type Pokémon verschijnen vaker.
Aftermath
(Verborgen Ability)
Als een tegenstander deze Pokémon uitschakelt met een aanval die fysiek contact maakt, verliest hij 25% HP.

Evoluties

Train een Voltorb naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Tackle
5010035
Level
4
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
6
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
9
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
11
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
13
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
20
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
22
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
26
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Level
29
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
34
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
37
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
41
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Level
46
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
48
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM94
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Resort
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Battle Resort
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Battle Resort
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Battle Resort
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Battle Resort
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Battle Resort
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Battle Resort
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.