Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#312

Minun

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Cheering Pokémon
Type:
HP
60
Attack
40
Defense
50
Sp. Atk
75
Sp. Def
85
Speed
95
Eigroepen:Fairy
Nummer:#312 (National Pokédex)

Abilities

Minus
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot Plus heeft.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
3
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Level
7
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
10
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
15
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
17
Encore
1005
Het doelwit kan 3 tot 7 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
21
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
29
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
31
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
35
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau tot de volgende beurt, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
38
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
42
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
44
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Trump Card
5
Raakt altijd. Doet meer schade des te minder PP over is voor deze aanval.
Level
51
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Broed
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt 50% HP van de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat.

Move Tutor-aanvallen

Route 212
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snowpoint City
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Snowpoint City
Last Resort
1301005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Snowpoint City
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Snowpoint City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Snowpoint City
Swift
6020
Raakt altijd.
Snowpoint City
Uproar
5010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Survival Area
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Survival Area
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Survival Area
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.