Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#223

Remoraid

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Jet Pokémon
Type:
HP
35
Attack
65
Defense
35
Sp. Atk
65
Sp. Def
35
Speed
65
Eigroepen:Water 1, Water 2
Nummer:#223 (National Pokédex)
#132 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Sniper
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Remoraid naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Water Gun
4010025
Level
6
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
10
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
14
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
19
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
23
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
27
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
32
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
36
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
40
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Level
45
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM07
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Octazooka
658510
Heeft 50% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Broed
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.

Move Tutor-aanvallen

Route 212
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Route 212
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Snowpoint City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Snowpoint City
Swift
6020
Raakt altijd.
Survival Area
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Survival Area
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Survival Area
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Survival Area
Seed Bomb
8010015
Survival Area
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Water Spout
1005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.
Whirlpool
157015
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.

Aanvallen uit eerdere games

Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.