Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#315

Roselia

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Thorn Pokémon
Type:
HP
50
Attack
60
Defense
45
Sp. Atk
100
Sp. Def
80
Speed
65
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#315 (National Pokédex)
#026 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Natural Cure
Geneest statusproblemen van deze Pokémon bij het wisselen.
Na een gevecht wordt deze Pokémon genezen van statusproblemen.
Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.

Evoluties

Broed een evolutie van Budew die een Rose Incense vasthoudt.
Train overdag een Budew met hoge vriendschap.
Gebruik een Shiny Stone op een Roselia.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Uproar
5010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Leer als
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 50%, tenzij de gebruiker wisselt.
Leer als
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
4
Growth
40
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
7
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
10
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
13
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
16
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
19
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
22
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
25
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
28
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
31
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
34
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
37
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
Level
40
Petal Dance
9010020
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
43
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
46
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Cotton Spore
8540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Cotton Spore
8540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Extrasensory
8010030
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Leaf Storm
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Leaf Storm
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Pin Missile
148520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Pin Missile
148520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.

Move Tutor-aanvallen

Route 212
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Snowpoint City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Snowpoint City
Swift
6020
Raakt altijd.
Snowpoint City
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Survival Area
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Survival Area
Seed Bomb
8010015

Aanvallen uit eerdere games

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.