Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#403

Shinx

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Flash Pokémon
Type:
HP
45
Attack
65
Defense
34
Sp. Atk
40
Sp. Def
34
Speed
45
Eigroepen:Field
Nummer:#403 (National Pokédex)
#017 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Rivalry
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.
Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een Shinx naar Lv. 15.
Train een Luxio naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
359535
Level
5
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau tot de volgende beurt, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
13
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
17
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
21
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
25
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
29
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Level
33
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Scary Face
9010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
41
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Route 212
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Snowpoint City
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Snowpoint City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Snowpoint City
Swift
6020
Raakt altijd.
Survival Area
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Survival Area
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.