Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#116

Horsea

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Dragon Pokémon
Type:
HP
30
Attack
40
Defense
70
Sp. Atk
70
Sp. Def
70
Speed
60
Nummer:#116 (National Pokédex)
#116 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Horsea naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
2010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
19
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
24
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
30
Water Gun
4010025
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
45
Hydro Pump
120805

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM10
Double-Edge
10010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM11
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM12
Water Gun
4010025
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120905
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM20
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau iedere keer dat hij aangevallen wordt. De gebruiker kan niets anders doen tot hij uitgeschakeld wordt.
TM31
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Bide
10
Absorbeert 2 tot 3 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan de tegenstander.
TM39
Swift
6020
Raakt altijd.
TM40
Skull Bash
10010015
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 2 beurten.
TM50
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM03
Surf
9510015

Aanvallen via ruilen/overzetten

Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Disable
5520
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 1 tot 6 beurten onbruikbaar.
Dragon Rage
10010
Doet altijd 40 HP schade.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Waterfall
8010015