Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#029

Nidoran♀

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Poison Pin Pokémon
Type:
HP
55
Attack
47
Defense
52
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
41
Nummer:#029 (National Pokédex)
#029 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Nidoran♀ naar Lv. 16.
Gebruik een Moon Stone op een Nidorina.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
359535
Level
8
Scratch
4010035
Level
14
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
21
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
29
Bite
6010025
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
43
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM08
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM09
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM10
Double-Edge
10010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM14
Blizzard
120905
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM20
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau iedere keer dat hij aangevallen wordt. De gebruiker kan niets anders doen tot hij uitgeschakeld wordt.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM31
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert schade van fysieke aanvallen tegen de gebruiker.
TM34
Bide
10
Absorbeert 2 tot 3 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan de tegenstander.
TM40
Skull Bash
10010015
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 2 beurten.
TM50
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste Normal- of Fighting-type aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Disable
5520
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 1 tot 6 beurten onbruikbaar.
Focus Energy
30
Verlaagt de kans op critical hits van de gebruiker naar 25% van de normale kans.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.