Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#019

Rattata

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Mouse Pokémon
Type:
HP
30
Attack
56
Defense
35
Sp. Atk
25
Sp. Def
25
Speed
72
Nummer:#019 (National Pokédex)
#019 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Rattata naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
359535
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
14
Hyper Fang
809015
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
23
Focus Energy
30
Verlaagt de kans op critical hits van de gebruiker naar 25% van de normale kans.
Level
34
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM08
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM09
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM10
Double-Edge
10010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM11
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM12
Water Gun
4010025
TM14
Blizzard
120905
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM20
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau iedere keer dat hij aangevallen wordt. De gebruiker kan niets anders doen tot hij uitgeschakeld wordt.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM28
Dig
10010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Bide
10
Absorbeert 2 tot 3 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan de tegenstander.
TM39
Swift
6020
Raakt altijd.
TM40
Skull Bash
10010015
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 2 beurten.
TM50
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bite
6010025
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste Normal- of Fighting-type aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.