Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#358

Chimecho

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Wind Chime Pokémon
Type:
HP
65
Attack
50
Defense
70
Sp. Atk
95
Sp. Def
80
Speed
65
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#358 (National Pokédex)
#158 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Level-up aanvallen

Level
1
Wrap
158520
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
6
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
14
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
17
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
22
Uproar
5010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
25
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
30
Psywave
8015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Level
33
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
38
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
41
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
46
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 2 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM49
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Disable
5520
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 tot 7 beurten onbruikbaar.
Broed
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.