Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#043

Oddish

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Weed Pokémon
Type:
HP
45
Attack
50
Defense
55
Sp. Atk
75
Sp. Def
65
Speed
30
Eigroepen:Grass
Nummer:#043 (National Pokédex)
#091 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Oddish naar Lv. 21.
Gebruik een Leaf Stone op een Gloom.
Gebruik een Sun Stone op een Gloom.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010020
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
7
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
14
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
16
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
18
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
23
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
32
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
39
Petal Dance
7010020
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
HM01
Cut
509530
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.