Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#320

Wailmer

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Ball Whale Pokémon
Type:
HP
130
Attack
70
Defense
35
Sp. Atk
70
Sp. Def
35
Speed
60
Eigroepen:Field, Water 2
Nummer:#320 (National Pokédex)
#104 (Hoenn Pokédex)

Abilities

Water Veil
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Oblivious
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid.

Evoluties

Train een Wailmer naar Lv. 40.

Level-up aanvallen

Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
5
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Water Gun
4010025
Level
14
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
19
Whirlpool
157015
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Level
23
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
32
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
37
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
41
Water Spout
1005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.
Level
46
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
50
Hydro Pump
120805

TM- en HM-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
2010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM07
Waterfall
8010015
HM08
Dive
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Broed
Thrash
9010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.