Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#020

Raticate (Alolan Form)

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Mouse Pokémon
Type:
HP
75
Attack
71
Defense
70
Sp. Atk
40
Sp. Def
80
Speed
77
Eigroepen:Field
Nummer:#020 (National Pokédex)
#007 (Akala Pokédex)
#016 (Alola Pokédex)
#016 (Melemele Pokédex)
#007 (Poni Pokédex)
#007 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Thick Fat
(Verborgen Ability)
Halveert schade van Fire-type en Ice-type aanvallen van tegenstanders.

Vormen

Basisvorm van Raticate.
Regionale vorm van Raticate in de Alola-regio.

Evoluties

Train 's nachts een Rattata (Alolan Form) naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Evolutie
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
7
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
10
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
13
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
16
Hyper Fang
809015
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
24
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
29
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
34
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Level
39
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
44
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.

TM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM60
Quash
10015
Laat het doelwit als laatste in de beurt aanvallen.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Me First
20
Voert de aanval uit die het doelwit voorbereidt met 1,5× de normale kracht, als de gebruiker voor het doelwit aanvalt.
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.