Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#286

Breloom

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Mushroom Pokémon
Type:
HP
60
Attack
130
Defense
80
Sp. Atk
60
Sp. Def
60
Speed
70
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#286 (National Pokédex)

Abilities

Effect Spore
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt, vergiftigd wordt of in slaap valt.
Poison Heal
Geneest iedere beurt 12,5% HP als deze Pokémon vergiftigd is.
Technician
(Verborgen Ability)
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Shroomish naar Lv. 23.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Leer als
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Leer als
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Leer als
Spore
10015
Laat het doelwit in slaap vallen.
Leer als
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Level-up aanvallen

Evolutie
Mach Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
1
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
8
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
12
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
15
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
22
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
28
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
33
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
39
Sky Uppercut
859015
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
44
Seed Bomb
8010015
Level
50
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM47
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Broed
Seed Bomb
8010015
Broed
Wake-Up Slap
7010010
Kracht verdubbelt als het doelwit slaapt; die wordt dan wakker.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Aanvallen via ruilen

Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Vacuum Wave
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.