Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#573

Cinccino

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Scarf Pokémon
Type:
HP
75
Attack
95
Defense
60
Sp. Atk
65
Sp. Def
60
Speed
115
Eigroepen:Field
Nummer:#573 (National Pokédex)

Abilities

Cute Charm
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verliefd raakt.
Wilde Pokémon van het andere geslacht verschijnen vaker.
Technician
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.
Skill Link
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die meerdere keren raken, raken altijd het maximum aantal keren.

Evoluties

Gebruik een Shiny Stone op een Minccino.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Leer als
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Leer als
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Leer als
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Leer als
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Leer als
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Leer als
Hyper Voice
9010010
Leer als
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Leer als
Pound
4010035
Leer als
Slam
807520
Leer als
Swift
6020
Raakt altijd.
Leer als
Wake-Up Slap
7010010
Kracht verdubbelt als het doelwit slaapt; die wordt dan wakker.

Level-up aanvallen

Level
1
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
1
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Tail
909010
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Seed Bomb
8010015
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen van vorige generaties

Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.