Pokédex:
Ga naar:

#764

Comfey

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Posy Picker Pokémon
Type:
HP
51
Attack
52
Defense
90
Sp. Atk
82
Sp. Def
110
Speed
100
Eigroepen:Grass
Nummer:#764 (National Pokédex)
#101 (Akala Pokédex)
#174 (Alola Pokédex)

Abilities

Flower Veil
Andere Pokémon kunnen de stats van Grass-type teamgenoten niet verlagen.
Triage
Eigen genezende aanvallen hebben verhoogde prioriteit.
Natural Cure
(Verborgen Ability)
Geneest statusproblemen van deze Pokémon bij het wisselen.
Na een gevecht wordt deze Pokémon genezen van statusproblemen.

Level-up aanvallen

Level
1
Flower Shield
10
Verhoogt de Defense van alle Grass-type Pokémon op het veld met 1 niveau.
Level
1
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
1
Vine Whip
4510025
Level
4
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
7
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
13
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
16
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
19
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Level
22
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Level
25
Petal Blizzard
9010015
Level
28
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
31
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
34
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
37
Floral Healing
10
Geneest 50% HP van het doelwit, of 100% op Grassy Terrain.
Level
40
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
43
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
46
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
49
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.

Aanvallen via ruilen

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met één niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Seed Bomb
8010015
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.