Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#751

Dewpider

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Water Bubble Pokémon
Type:
HP
38
Attack
40
Defense
52
Sp. Atk
40
Sp. Def
72
Speed
27
Eigroepen:Bug, Water 1
Nummer:#751 (National Pokédex)
#068 (Akala Pokédex)
#141 (Alola Pokédex)
#062 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Water Bubble
Verdubbelt de kracht van eigen Water-type aanvallen, verlaagt de kracht van Fire-type aanvallen van tegenstanders en beschermt tegen verbranding.
Water Absorb
(Verborgen Ability)
Absorbeert Water-type aanvallen om 25% HP te genezen.

Evoluties

Train een Dewpider naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Level
5
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
8
Spider Web
10010
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
13
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
16
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
21
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
29
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
40
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
45
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM79
Frost Breath
609010
Raakt altijd met een critical hit.
TM81
X-Scissor
8010015
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM98
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.

Aanvallen via ruilen

Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.