Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#589

Escavalier

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Cavalry Pokémon
Type:
HP
70
Attack
135
Defense
105
Sp. Atk
60
Sp. Def
105
Speed
20
Eigroepen:Bug
Nummer:#589 (National Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Shell Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.
Overcoat
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.

Evoluties

Ruil een Karrablast voor een Shelmet.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Leer als
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Leer als
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Leer als
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Leer als
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Level-up aanvallen

Level
1
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
1
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
1
Twineedle
2510020
Raakt 2 keer en heeft beide keren 20% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
4
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
13
Twineedle
2510020
Raakt 2 keer en heeft beide keren 20% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
16
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
28
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
32
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
37
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
44
X-Scissor
8010015
Level
49
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
52
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
56
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
60
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM67
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM81
X-Scissor
8010015
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Horn Attack
6510025
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Megahorn
1208510
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.

Aanvallen via ruilen

Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.