Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#784

Kommo-o

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Scaly Pokémon
Type:
HP
75
Attack
110
Defense
125
Sp. Atk
100
Sp. Def
105
Speed
85
Eigroepen:Dragon
Nummer:#784 (National Pokédex)
#273 (Alola Pokédex)
#088 (Poni Pokédex)

Abilities

Bulletproof
Negeert bal- en bomaanvallen.
Soundproof
Negeert alle geluidsaanvallen.
Overcoat
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.

Evoluties

Train een Jangmo-o naar Lv. 35.
Train een Hakamo-o naar Lv. 45.

Level-up aanvallen

Evolutie
Clanging Scales
1101005
Verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Autotomize
15
Verhoogt de snelheid van de gebruiker met 2 niveaus en vermindert zijn gewicht met 100 kg.
Level
1
Belly Drum
10
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker, maar verhoogt diens Attack naar het maximum.
Level
1
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
1
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Sky Uppercut
859015
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
9
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
13
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
17
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Level
21
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
25
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
29
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
33
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
38
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
43
Dragon Claw
8010015
Level
51
Noble Roar
10030
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
59
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
67
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM02
Dragon Claw
8010015
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

Move Tutor-aanvallen

Seafolk Village
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

Aanvallen via ruilen

Aqua Tail
909010
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Dragon Pulse
8510010
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Hyper Voice
9010010
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.