Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#506

Lillipup

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Puppy Pokémon
Type:
HP
45
Attack
60
Defense
45
Sp. Atk
25
Sp. Def
45
Speed
55
Eigroepen:Field
Nummer:#506 (National Pokédex)
#051 (Akala Pokédex)
#150 (Alola Pokédex)

Abilities

Vital Spirit
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Pickup
Als de tegenstander een voorwerp opgebruikt, neemt deze Pokémon hem over.
Na een gevecht heeft deze Pokémon 10% kans om een voorwerp te vinden.
Run Away
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.

Evoluties

Train een Lillipup naar Lv. 16.
Train een Herdier naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Odor Sleuth
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
8
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
10
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
12
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
15
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
19
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
22
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
26
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
29
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Level
33
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
36
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
40
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
45
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Hyper Voice
9010010
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen uit eerdere games

Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.