Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#801

Magearna

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Artificial Pokémon
Type:
HP
80
Attack
95
Defense
115
Sp. Atk
130
Sp. Def
115
Speed
65
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#801 (National Pokédex)
#301 (Alola Pokédex)

Abilities

Soul-Heart
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 1 niveau als een andere Pokémon uitgeschakeld wordt.

Level-up aanvallen

Level
1
Crafty Shield
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle statusaanvallen van tegenstanders.
Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Gear Up
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met de Plus- of Minus-Ability met 1 niveau.
Level
1
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
1
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Shift Gear
10
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus en de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
9
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Level
17
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
25
Mirror Shot
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
33
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
41
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
49
Fleur Cannon
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
57
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
65
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
73
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.
Level
81
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
Level
89
Heart Swap
10
Verwisselt de aangepaste statistieken van de gebruiker en het doelwit.
Level
97
Trump Card
5
Raakt altijd. Doet meer schade des te minder PP over is voor deze aanval.

TM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.