Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#154

Meganium

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Herb Pokémon
Type:
HP
80
Attack
82
Defense
100
Sp. Atk
83
Sp. Def
100
Speed
80
Eigroepen:Grass, Monster
Nummer:#154 (National Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Leaf Guard
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.

Evoluties

Train een Chikorita naar Lv. 16.
Train een Bayleef naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Evolutie
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Petal Blizzard
9010015
Level
1
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
6
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
9
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
12
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
22
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
26
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Level
34
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
40
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
46
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
54
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
60
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
66
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
70
Petal Blizzard
9010015

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Broed
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Refresh
10020
Geneest de gebruiker van vergiftiging, verlamming en verbranding.
Broed
Vine Whip
4510025
Broed
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.

Move Tutor-aanvallen

Hau'oli City
Frenzy Plant
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Hau'oli City
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.

Aanvallen via ruilen

Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Seed Bomb
8010015
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.