Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#793

Nihilego (UB Symbiont)

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Parasite Pokémon
Type:
HP
109
Attack
53
Defense
47
Sp. Atk
127
Sp. Def
131
Speed
103
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#793 (National Pokédex)
#293 (Alola Pokédex)

Abilities

Beast Boost
Verhoogt de sterkste statistiek van deze Pokémon met 1 niveau als hij een andere Pokémon uitschakelt.

Level-up aanvallen

Level
1
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met één niveau.
Level
1
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
1
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
13
Psywave
10015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Level
19
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
23
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
29
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
31
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
37
Power Gem
8010020
Level
43
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
47
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
53
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
59
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Level
67
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Level
73
Head Smash
150805
Brengt 50% van de schade toe aan de gebruiker.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.