Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#038

Ninetales

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Fox Pokémon
Type:
HP
73
Attack
76
Defense
75
Sp. Atk
81
Sp. Def
100
Speed
100
Eigroepen:Field
Nummer:#038 (National Pokédex)
#254 (Alola Pokédex)
#126 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken.
Drought
(Verborgen Ability)
Roept sterk zonlicht op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Vormen

Basisvorm van Ninetales.
Regionale vorm van Ninetales in de Alola-regio.

Evoluties

Broed een evolutie van Vulpix die een Everstone vast houdt.
Gebruik een Fire Stone op een Vulpix.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Leer als
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Leer als
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Leer als
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Leer als
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Leer als
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Leer als
Flame Burst
7010015
Pokémon naast het doelwit ontvangen 6,25% HP schade.
Leer als
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Leer als
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Leer als
Inferno
100505
Verbrandt het doelwit.
Leer als
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.

Level-up aanvallen

Level
1
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
1
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
1
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM50
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Broed
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Broed
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.

Aanvallen via ruilen

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Swift
6020
Raakt altijd.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.