Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#766

Passimian

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Teamwork Pokémon
Type:
HP
100
Attack
120
Defense
90
Sp. Atk
40
Sp. Def
60
Speed
80
Eigroepen:Field
Nummer:#766 (National Pokédex)
#104 (Akala Pokédex)
#177 (Alola Pokédex)

Abilities

Receiver
Neemt de Ability van een teamgenoot over als deze uitgeschakeld wordt.
Defiant
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
8
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
11
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
15
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
Level
18
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
22
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
25
Bestow
15
Geeft het voorwerp van de gebruiker aan het doelwit als deze er geen vast heeft.
Level
29
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
32
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
36
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
39
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Level
43
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
46
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
50
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM47
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Broed
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Broed
Vital Throw
7010010
Raakt altijd, maar pas na het doelwit.

Aanvallen via ruilen

Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Seed Bomb
8010015
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.