Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#311

Plusle

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Cheering Pokémon
Type:
HP
60
Attack
50
Defense
40
Sp. Atk
85
Sp. Def
75
Speed
95
Eigroepen:Fairy
Nummer:#311 (National Pokédex)

Abilities

Plus
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot ook Plus of Minus heeft.
Lightning Rod
(Verborgen Ability)
Alle Electric-type aanvallen raken deze Pokémon, die ze absorbeert om Sp. Atk met 1 niveau te verhogen.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
1
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
4
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
7
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
10
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
13
Bestow
15
Geeft het voorwerp van de gebruiker aan het doelwit als deze er geen vast heeft.
Level
16
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
19
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
22
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
25
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
31
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
34
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
43
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
46
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
49
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Broed
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.

Aanvallen via ruilen

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen van vorige generaties

Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.