Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#261

Poochyena

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Bite Pokémon
Type:
HP
35
Attack
55
Defense
35
Sp. Atk
30
Sp. Def
30
Speed
35
Eigroepen:Field
Nummer:#261 (National Pokédex)

Abilities

Run Away
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.
Quick Feet
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 50% als hij verlamd is.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.
Rattled
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Bug-, Dark- of Ghost-type aanval.

Evoluties

Train een Poochyena naar Lv. 18.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
7
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
13
Odor Sleuth
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
16
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
19
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
22
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
25
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
Level
31
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
34
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
40
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
43
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
46
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Broed
Me First
20
Voert de aanval uit die het doelwit voorbereidt met 1,5× de normale kracht, als de gebruiker voor het doelwit aanvalt.
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Broed
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen

Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Hyper Voice
9010010
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen van vorige generaties

Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit