Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#474

Porygon-Z

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Virtual Pokémon
Type:
HP
85
Attack
80
Defense
70
Sp. Atk
135
Sp. Def
75
Speed
90
Eigroepen:Mineral
Nummer:#474 (National Pokédex)
#283 (Alola Pokédex)
#104 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Adaptability
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met hetzelfde type als deze Pokémon met 33%.
Download
Verhoogt de Attack of Sp. Atk van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij ingezet wordt, afhankelijk van of de Defense of Sp. Def van tegenstanders lager is.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Ruil een Porygon die een Up-Grade vasthoudt.
Ruil een Porygon2 die een Dubious Disc vasthoudt.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Sharpen
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Leer als
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Leer als
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.

Level-up aanvallen

Level
1
Conversion
30
Verandert het type van de gebruiker in het type van diens eerste aanval.
Level
1
Conversion 2
10030
Verandert het type van de gebruiker in een willekeurige type wat de laatste aanval van het doelwit weerstaat.
Level
1
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Level
1
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
Level
1
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.
Level
7
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
18
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
23
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
29
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
34
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
Level
40
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
45
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
50
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
Level
56
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Level
62
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.
Level
67
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Swift
6020
Raakt altijd.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Nightmare
10015
Brengt iedere beurt 25% HP schade toe aan het doelwit zolang deze slaapt.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Psywave
10015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.