Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#627

Rufflet

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Eaglet Pokémon
Type:
HP
70
Attack
83
Defense
50
Sp. Atk
37
Sp. Def
50
Speed
60
Eigroepen:Flying
Nummer:#627 (National Pokédex)
#089 (Alola Pokédex)
#089 (Melemele Pokédex)
#035 (Poni Pokédex)

Abilities

Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Sheer Force
Negeert neveneffecten van eigen aanvallen, maar verhoogt de kracht met 30%.
Hustle
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een Rufflet naar Lv. 54.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
5
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
10
Wing Attack
6010035
Level
14
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
19
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
23
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
28
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
32
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Level
37
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
41
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
46
Crush Claw
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
Sky Drop
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Het doelwit kan gedurende deze tijd ook niet aanvallen of aangevallen worden. Werkt niet op doelwitten die 200 kg of meer wegen.
Level
55
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
59
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
64
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Sky Drop
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Het doelwit kan gedurende deze tijd ook niet aanvallen of aangevallen worden. Werkt niet op doelwitten die 200 kg of meer wegen.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Cut
509530
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.