Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#028

Sandslash

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Mouse Pokémon
Type:
HP
75
Attack
100
Defense
110
Sp. Atk
45
Sp. Def
55
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#028 (National Pokédex)
#252 (Alola Pokédex)
#124 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Sand Veil
In een zandstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak in een zandstorm.
Sand Rush
(Verborgen Ability)
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een zandstorm en negeert schade ervan.

Vormen

Basisvorm van Sandslash.
Regionale vorm van Sandslash in de Alola-regio.

Evoluties

Broed een evolutie van Sandshrew die een Everstone vast houdt.
Train een Sandshrew naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Evolutie
Crush Claw
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
3
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
7
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
9
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
11
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
14
Magnitude
10030
Heeft een willekeurige kracht, tussen 10 en 150.
Level
17
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
20
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
24
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
28
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
33
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
38
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
43
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
53
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Chip Away
7010020
Negeert bonussen voor de Defense en behendigheid van het doelwit.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Crush Claw
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Broed
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Rototiller
10
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van alle Grass-type Pokémon op de grond met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Submission
808020
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.