Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#773

Silvally

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Synthetic Pokémon
Type:
HP
95
Attack
95
Defense
95
Sp. Atk
95
Sp. Def
95
Speed
95
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#773 (National Pokédex)
#204 (Alola Pokédex)

Abilities

RKS System
Verandert het type van deze Pokémon afhankelijk van de Memory die hij vast heeft.

Evoluties

Train een Type: Null met hoge vriendschap.

Level-up aanvallen

Evolutie
Multi-Attack
9010010
Het type van deze aanval hangt af van de Memory die de gebruiker vast heeft.
Level
1
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Level
1
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Level
1
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Level
1
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
1
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Level
5
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Level
10
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
15
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
20
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
25
Crush Claw
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
35
X-Scissor
8010015
Level
40
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
45
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
50
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
55
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
60
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
65
Punishment
1005
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
70
Razor Wind
8010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. Raakt vaker met een critical hit.
Level
75
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
Level
80
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
85
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM02
Dragon Claw
8010015
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Seafolk Village
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

Aanvallen via ruilen

Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met één niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Hyper Voice
9010010
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.