Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#208

Steelix

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Iron Snake Pokémon
Type:
HP
75
Attack
85
Defense
200
Sp. Atk
55
Sp. Def
65
Speed
30
Eigroepen:Mineral
Nummer:#208 (National Pokédex)

Abilities

Rock Head
Negeert schade door terugslag van eigen aanvallen.
Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Sheer Force
(Verborgen Ability)
Negeert neveneffecten van eigen aanvallen, maar verhoogt de kracht met 30%.

Vormen

Basisvorm van Steelix.
Mega-evolueer Steelix met Steelixite.

Evoluties

Ruil een Onix die een Metal Coat vast houdt.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.

Level-up aanvallen

Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Level
1
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Level
4
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
7
Rock Throw
509015
Level
10
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
13
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Level
16
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Level
19
Autotomize
15
Verhoogt de snelheid van de gebruiker met 2 niveaus en vermindert zijn gewicht met 100 kg.
Level
20
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
22
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Level
25
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
28
Slam
807520
Level
31
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
34
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
37
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
46
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Level
49
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
52
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.

TM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Broed
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Rototiller
10
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van alle Grass-type Pokémon op de grond met 1 niveau.
Broed
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.

Aanvallen via ruilen

Aqua Tail
909010
Dragon Pulse
8510010
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.