Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#759

Stufful

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Flailing Pokémon
Type:
HP
70
Attack
75
Defense
50
Sp. Atk
45
Sp. Def
50
Speed
50
Eigroepen:Field
Nummer:#759 (National Pokédex)
#106 (Akala Pokédex)
#205 (Alola Pokédex)
#076 (Poni Pokédex)

Abilities

Fluffy
Halveert de schade van aanvallen van tegenstanders die fysiek contact maken, maar verdubbelt de schade van Fire-type aanvallen.
Klutz
Deze Pokémon kan geen voorwerpen gebruiken.
Cute Charm
(Verborgen Ability)
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verliefd raakt.
Wilde Pokémon van het andere geslacht verschijnen vaker.

Evoluties

Train een Stufful naar Lv. 27.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
10
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
14
Brutal Swing
6010020
Level
19
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
23
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
28
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
32
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
37
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
41
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
46
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
50
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM47
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Broed
Mega Kick
120755
Broed
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Broed
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.