Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#786

Tapu Lele

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Land Spirit Pokémon
Type:
HP
70
Attack
85
Defense
75
Sp. Atk
130
Sp. Def
115
Speed
95
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#786 (National Pokédex)
#130 (Akala Pokédex)
#286 (Alola Pokédex)

Abilities

Psychic Surge
Roept Psychic Terrain op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Telepathy
(Verborgen Ability)
Ontwijkt alle aanvallen van teamgenoten.

Speciale aanvallen

Tapunium Z
Guardian of Alola
1
Unieke Z-Move van de Land Spirit Pokémon. Doet schade gelijk aan 75% van de huidige HP van het doelwit.

Level-up aanvallen

Level
1
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
1
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
1
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
1
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief.
Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
8
Psywave
10015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Level
14
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
26
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Level
32
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
38
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
48
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
53
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
58
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Nature's Madness
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.