Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#564

Tirtouga

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Prototurtle Pokémon
Type:
HP
54
Attack
78
Defense
103
Sp. Atk
53
Sp. Def
45
Speed
22
Eigroepen:Water 1, Water 3
Nummer:#564 (National Pokédex)
#121 (Akala Pokédex)
#194 (Alola Pokédex)

Abilities

Solid Rock
Super-effectieve aanvallen van tegenstanders doen 25% minder schade.
Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Swift Swim
(Verborgen Ability)
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.

Evoluties

Train een Tirtouga naar Lv. 37.

Level-up aanvallen

Level
1
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
5
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
8
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
11
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
15
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
18
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
21
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
25
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
28
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Level
31
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Level
35
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
38
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.
Level
41
Aqua Tail
909010
Level
45
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
48
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
50
Hydro Pump
110805

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM98
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Rock Throw
509015
Broed
Slam
807520
Broed
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.

Aanvallen via ruilen

Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015