Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#726

Torracat

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Fire Cat Pokémon
Type:
HP
65
Attack
85
Defense
50
Sp. Atk
80
Sp. Def
50
Speed
90
Eigroepen:Field
Nummer:#726 (National Pokédex)
#005 (Alola Pokédex)
#005 (Melemele Pokédex)

Abilities

Blaze
Verhoogt de kracht van eigen Fire-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Intimidate
(Verborgen Ability)
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een Litten naar Lv. 17.
Train een Torracat naar Lv. 34.

Level-up aanvallen

Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Scratch
4010035
Level
4
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
11
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
15
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Level
19
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
24
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
33
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
37
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
42
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
46
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
51
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Level
55
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM50
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.

Move Tutor-aanvallen

Hau'oli City
Fire Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.

Aanvallen via ruilen

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Power Trip
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.