Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#763

Tsareena

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Fruit Pokémon
Type:
HP
72
Attack
120
Defense
98
Sp. Atk
50
Sp. Def
98
Speed
72
Eigroepen:Grass
Nummer:#763 (National Pokédex)
#100 (Akala Pokédex)
#173 (Alola Pokédex)

Abilities

Leaf Guard
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.
Queenly Majesty
Negeert aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Sweet Veil
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.

Evoluties

Train een Bounsweet naar Lv. 18.
Train een Steenee die de aanval Stomp kent.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Leer als
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.

Level-up aanvallen

Evolutie
Trop Kick
7010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
1
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
1
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
5
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
9
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
13
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
17
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
21
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
25
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Level
29
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
33
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Level
37
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
41
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
45
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
49
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM47
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.

Aanvallen via ruilen

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Power Whip
1208510
Punishment
1005
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Seed Bomb
8010015
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.