Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#521

Unfezant

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Proud Pokémon
Type:
HP
80
Attack
115
Defense
80
Sp. Atk
65
Sp. Def
55
Speed
93
Eigroepen:Flying
Nummer:#521 (National Pokédex)

Abilities

Big Pecks
Andere Pokémon kunnen de Defense van deze Pokémon niet verlagen.
Super Luck
Deze Pokémon raakt vaker critical hits.
Rivalry
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.

Evoluties

Train een Pidove naar Lv. 21.
Train een Tranquill naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
4
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
11
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
15
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
18
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
23
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
27
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
33
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
38
Razor Wind
8010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. Raakt vaker met een critical hit.
Level
44
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
49
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
55
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Level
60
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
66
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM76
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bestow
15
Geeft het voorwerp van de gebruiker aan het doelwit als deze er geen vast heeft.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Broed
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.