Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#543

Venipede

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Centipede Pokémon
Type:
HP
30
Attack
45
Defense
59
Sp. Atk
30
Sp. Def
39
Speed
57
Eigroepen:Bug
Nummer:#543 (National Pokédex)

Abilities

Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Speed Boost
(Verborgen Ability)
De Speed van deze Pokémon stijgt iedere beurt met 1 niveau.

Evoluties

Train een Venipede naar Lv. 22.
Train een Whirlipede naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
5
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
8
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
15
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
19
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
22
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
26
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
29
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
33
Steamroller
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
38
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
40
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
43
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Broed
Twineedle
2510020
Raakt 2 keer en heeft beide keren 20% kans om het doelwit te vergiftigen.

Aanvallen via ruilen

Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.