Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#313

Volbeat

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Firefly Pokémon
Type:
HP
65
Attack
73
Defense
75
Sp. Atk
47
Sp. Def
85
Speed
85
Eigroepen:Bug, Human-Like
Nummer:#313 (National Pokédex)

Abilities

Illuminate
Wilde Pokémon verschijnen vaker.
Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Prankster
(Verborgen Ability)
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit, maar mislukken op Dark-type tegenstanders.

Level-up aanvallen

Level
1
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
8
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
12
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
15
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
19
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
22
Tail Glow
10020
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 3 niveaus.
Level
26
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
29
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
33
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
40
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
47
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
50
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Dizzy Punch
7010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Broed
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.

Aanvallen via ruilen

Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met één niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Aanvallen van vorige generaties

Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.