Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#629

Vullaby

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Diapered Pokémon
Type:
HP
70
Attack
55
Defense
75
Sp. Atk
45
Sp. Def
65
Speed
60
Eigroepen:Flying
Nummer:#629 (National Pokédex)
#091 (Alola Pokédex)
#091 (Melemele Pokédex)
#037 (Poni Pokédex)

Abilities

Big Pecks
Andere Pokémon kunnen de Defense van deze Pokémon niet verlagen.
Overcoat
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.
Weak Armor
(Verborgen Ability)
Verlaagt Defense met 1 niveau en verhoogt Speed met 2 niveau als deze Pokémon geraakt wordt door een fysieke aanval.

Evoluties

Train een Vullaby naar Lv. 54.

Level-up aanvallen

Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
10
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
14
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
19
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
23
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
28
Punishment
1005
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
32
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Level
37
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
41
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
46
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
50
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
Level
55
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
59
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
64
Mirror Move
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM76
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Cut
509530
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.