Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#840

Applin

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Apple Core Pokémon
Type:
HP
40
Attack
40
Defense
80
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
20
Eigroepen:Dragon, Grass
Nummer:#840 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#108 (Paldea Pokédex)

Abilities

Ripen
Verdubbelt het effect van Berries.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Bulletproof
(Verborgen Ability)
Negeert bal- en bomaanvallen.

Evoluties

Gebruik een Tart Apple op een Applin.
Gebruik een Sweet Apple op een Applin.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.