Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#930

Arboliva

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Olive Pokémon
Type:
HP
78
Attack
69
Defense
90
Sp. Atk
125
Sp. Def
109
Speed
39
Eigroepen:Grass
Nummer:#930 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#086 (Paldea Pokédex)

Abilities

Seed Sower
Roept Grassy Terrain op wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een aanval.
Harvest
(Verborgen Ability)
Nadat deze Pokémon een Berry heeft gebruikt, is er iedere beurt 50% kans dat hij deze terugkrijgt (100% in sterk zonlicht).

Evoluties

Train een Smoliv naar Lv. 25.
Train een Dolliv naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
1
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
7
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
10
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
13
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
16
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
20
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
23
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
29
Seed Bomb
8010015
Level
34
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
39
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
46
Terrain Pulse
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
Level
52
Petal Blizzard
9010015
Level
58
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM131
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM190
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM193
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM206
Petal Blizzard
9010015
TM227
Alluring Voice
8010010
Verwart het doelwit als deze zijn statistieken heeft verhoogd tijdens deze beurt.

Ei-aanvallen

Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Strength Sap
10010
Geneest HP van de gebruiker gelijk aan de Attack van het doelwit, en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.