Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#936

Armarouge

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Fire Warrior Pokémon
Type:
HP
85
Attack
60
Defense
100
Sp. Atk
125
Sp. Def
80
Speed
75
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#936 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#166 (Paldea Pokédex)

Abilities

Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken.
Weak Armor
(Verborgen Ability)
Verlaagt Defense met 1 niveau en verhoogt Speed met 2 niveau als deze Pokémon geraakt wordt door een fysieke aanval.

Evoluties

Gebruik een Auspicious Armor op een Charcadet.
Gebruik een Malicious Armor op een Charcadet.

Level-up aanvallen

Evolutie
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
8
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
12
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
16
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Level
20
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
24
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
28
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Level
32
Lava Plume
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Level
37
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
42
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
48
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
56
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Level
62
Armor Cannon
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker beide met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM024
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM038
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM054
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM112
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM138
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM157
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM158
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM161
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM165
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.